การเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวเสี่ยงไข้หวัดใหญ่กับอุจจาระร่วง

และทางด้านกรมควบคุมโรคได้มีการทำประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวจะเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคอุจจาระร่วงได้มีการแนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวให้เตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางระหว่างกลับหลังจัดการเดินทางให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอควรตรวจสอบอุณหภูมิในสถานที่ท่องเที่ยวกับการรักษาสุขภาพของเราด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือ

การเดินทางไปท่องเที่ยวประชาชนนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางชื่อต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่สามารถป้องกันลมหนาวได้เพียงพอตรวจสอบอุณหภูมิกับสถานที่ก่อนเดินทาง การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลให้มีการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะไฟหน้าไฟท้ายศึกษาเส้นทางกับรถความเร็วในการขับขี่ลงตามความเหมาะสมด้วย

ในขณะที่เรานำท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคทางเดินหายใจต้องระมัดระวังการอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นกับระบบแก๊สเป็นพิเศษในขณะที่เราใช้งานมีอาการเวียนศีรษะอาจจะลำบากพระรีบออกจากห้องน้ำโดยทันทีซึ่งเราจะต้องเปิดประตูไว้ 10 5 นาทีเพื่อแก๊สระบายออกมาและระหว่างเดินทางท่องเที่ยวให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ