ขอเวลาเพียงชั่วครู่ช่วยกันใส่ใจป้องกันการฆ่าตัวตายได้

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL3dvLzAvdWQvMTMvNjY3MjkvMS5qcGc=

และทางด้านกระทรวงสาธารณสุขรัชกาลทั้งความสำคัญในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่จะมีการกำหนดการลดอัตราการฆ่าตัวตายได้สำเร็จเป็นตัวชี้วัดเป็นหนึ่งในการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564

ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังในเขตภาคกลางมากขึ้นค่ะ และทุกคนก็สามารถช่วยป้องกันโรคปัญหาการฆ่าตัวตายได้ดังต่อไปนี้ค่ะ การสอดส่องหน้ามองหามองส่องตนเองกับคนใกล้ชิดสัญญาณเตือนในการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นคำพูดเสียงวิตกกังวลสีหน้าที่เศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับพูดบอกว่าอยากตาย การใส่ใจรับฟังเราต้องตั้งใจรับฟังพูดคุย

เป็นเพื่อนแม้กระทั่งการกล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อให้เขากล้าที่จะบอกความรู้สึกความทุกข์ทรมานที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากสังคมและคนรอบข้างได้ค่ะ การส่งต่อเชื่อมโยงหลังจากที่มีการช่วยเหลือเบื้องต้นกับความเหมาะสมและสถานการณ์ทางไม่ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีความอยากฆ่าตัวตายให้พยายามติดต่อครอบครัวและชุมชนให้ช่วยป้องกันและดูแลเข้าสู่ขั้นตอนในการรักษาค่ะ